Anläggningsarbeten, markentreprenad och markarbeten

Anläggningsarbeten, markentreprenad och markarbeten

En bred maskinpark, hög flexibilitet och kunniga medarbetare gör att vi kan utföra markarbeten inom ett stort geografiskt område.

Vi åtar oss markarbeten och markentreprenader i form av grundläggning, vatten och avlopp, vägbyggnationer och terrasseringar. Företag och kommunala förvaltningar hör till våra huvudsakliga kunder. Kompetenta medarbetare och en bred maskinpark gör det möjligt att optimera insatsen efter behov. Merparten av det insatsmaterial som behövs i form av grus- och krossprodukter, matjord och sand levererar vi från egna krossverk och lokala täkter.
Den höga flexibiliteten hos våra medarbetare gör att vi har styrkan att genomföra markentreprenader på en stor geografisk yta i södra Sverige.

Jönköping, Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping är några exempel på orter där vi löpande utför mark- och anläggningsarbeten åt privat- och företagskunder.

Hör av dig till oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

 

Print
Upplagd: 28 sep, 2016

Name:
Email:
Subject:
Message:
x