Betong

Betong

Vi utför varje år ett stort antal kvalificerade gjutarbeten för vindkraftverk, broar och kraftvärmeverk. Vi arbetar överallt där behov finns!

Med dokumenterad kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner (klass 1), bygger vi bland annat fundament till vindkraftverk, broar, kraftvärmeverk, vatten- och reningsverk.
Vår samlade erfarenhet och bredd inom koncernen gör att vi kan erbjuda helhetslösningar i form av schaktning, bergssprängning, byggnation av vägar, gjutning och förläggningsarbeten av kablar.
Vi har möjlighet att erbjuda våra tjänster över stora delar av landet, oavsett uppdragets storlek.

Print
Upplagd: 28 sep, 2016

Name:
Email:
Subject:
Message:
x