Bergarbeten

Bergarbeten

I samarbete med vårt helägda dotterbolag Bergbolaget AB utför vi bergarbeten – från orört berg till krossat material i rätt fraktion.

I samarbete med Kanonadens Entreprenads dotterbolag Bergbolaget AB utförs sprängning, krossning och schaktning av berg. Tack vare att vi kan erbjuda hela kedjan, från orört berg till krossat material, blir produktionen effektiv och konkurrenskraftig.
Vi har investerat i en stor maskinpark bestående av borriggar, krossar, sorteringsverk, hydraulhammare och grävmaskiner.
Huvudsakligen utför vi arbeten i bergtäkter och för industrietableringar men även sprängning för VA-ledningar, väg- och tomtbyggen.

Print
Upplagd: 28 sep, 2016

Name:
Email:
Subject:
Message:
x