Arbetsledning
Sven-Erik Knutsson
Anläggning och markarbeten
0380-55 52 41
073-066 63 40
Skicka e-post
Fredrik Emanuelsson
Anläggning och markarbeten
070-232 26 07
Skicka e-post
Mikael Bertilsson
Anläggning och markarbeten
070-636 02 48
Skicka e-post
Jan Edin
Platschef Göteborg
070-628 75 06
Skicka e-post
Daniel Adolfsson
Platschef Stockholm
070-517 36 12
Skicka e-post
Simon Karlsson
Arbetsledare Stockholm
070-297 66 10
Skicka e-post
Fredrik Emanuelsson
Arbetsledare Stockholm
0380-555 108
070-232 26 07
Skicka e-post
Mikael Wessman
Arbetsledare Göteborg
073-033 40 07
Skicka e-post
Terje Alving
Kabelförläggning
070-689 91 00
Skicka e-post
Joakim Creutz
Kabelförläggning
0380-55 52 58
073-066 63 39
Skicka e-post
Martin Alnemo
Kabelförläggning
0380-555 246
076-769 92 36
Skicka e-post
Thomas Norén
Fjärrvärme
0380-55 52 39
070-600 03 34
Skicka e-post
Gösta Klahr
Anläggning och betong
0380-55 52 42
070-200 84 94
Skicka e-post
Per-Olof Karlsson
Anläggning och betong
070-661 43 14
Skicka e-post
Peter Ljungdahl
Anläggning och betong
0380-55 52 49
076-117 38 59
Skicka e-post