Vår historia.

Kanonaden Entreprenad AB grundades 2003 av Olof Salling och Kenneth Karlsson. 2008 anställdes Ola Forsell som VD.

Företagets tillväxt har varit hög från start. Från att varit specialiserade på i huvudsak fjärmvärmebyggnation förfogar vi idag över ett brett utbud av tjänster inom anläggning, entreprenad, kabelförläggning, gjutning och täktverksamhet. Tyngdpunkten ligger på att utföra bygguppdrag i samband med olika energiinvesteringar såsom vindkraftverk, högspänningsnät och kraftvärmeverk.

Våra kunder uppskattar vår höga kvalitet och servicenivå där arbetena utförs på utsatt tid till överenskommet pris. Vi har förmågan och kapaciteten att erbjuda tjänster på ett rikstäckande plan, med samma kvalitet och service som konkurrerande företag kan erbjuda i sina lokala organisationer.

Våra medarbetare är företagets i särklass viktigaste tillgång och framgångsfaktor. Entreprenörskapet, kompetensen och specialiseringen bidrar till ett flexibelt och effektivt genomförande av projekten. Åldersstrukturen inom företaget är fördelaktig, vilket skapar potential för fortsatt organisk tillväxt med god lönsamhet.

 

Sedan februari 2017 ingår Kanonaden Entreprenad i norska AF-gruppen som är ett av Norges ledande koncerner inom bygg och anläggning. Tillsammans skapar vi goda möjligheter att vara en del av den växande anläggningsmarknaden i Sverige!

 

Satsning i Mälardalen

Våren 2017 etablerades ett dotterbolag, Kanonaden Enterprenad Mälardalen AB, som bedriver verksamhet i samma segment som moderbolaget men med annan geografi. Mälardalen är med de större orterna Örebro, Västerås och Uppsala är ett expansivt område som samtidigt har närheten till Stockholmsmarknaden. VD för det nya dotterbolaget är Peter Ek.